Porselen İzolatörler
 
Porselen İzolatörler
 

Enerji nakil hava hatlarında kullanılan iletkenlerin direklere tespitine yarayan, iletkenleri hem taşımaya hem de toprak ile diğer iletkenlere karşı izole etmeye arayan şebeke malzemelerine izolatör denir.

 

Enerji iletim ve dağıtım şebekelerinde kullanılan izolatörlerin iki ana görevi vardır.

* Elektriksel bakımdan iletkenleri topraktan ayırmak
* İletken ağırlığını ve iletkenlere gelen ek yükleri karşılamak

 

İzolatörler, elektrik akımına karşı büyük direnç gösteren, sıcak ve soğuk hava şartlarına dayanıklı malzemeler olan porselen ve camdan imal edilir. Bunlara ilaveten, silikon ve epoksi reçineli izolatörler de yapılmakta ancak maliyeti yüksek olduğundan pek kullanılmamaktadır.

 

İzolatörlerin iletkenlere gelebilecek yükleri emniyetli bir şekilde taşıyabilmeleri için mekaniki dayanımlarının da iyi olması gerekir.

 

İzolatör başlıca beş kısımdan oluşur :

 

Gövde : İletkeni ve mesnet demirinin tutturulduğu kısımdır.

 

Tutturma yuvası : İzolatör demirinin izolatöre tespit edilebilmesi için açılan düz ve vidalı kısımdır.

 

Siper veya etek (damlalık) : İzolatörün elektriksel direncini artırmak için gövdeye yapılmış bir veya birden fazla kanatlardır.

 

İletken yuvası : İzolatöre bağlanacak olan iletkenlerin yerleştirilmesi için yapılmış yuvalardır.

 

Tutturma demiri (izolatör demiri) : İzolatörü direk veya konsol (travers) üzerine tespit etmeye yarayan demir aksamdır.

Web Tasarım : Ostim Web Tasarım